ИСТОРИЧЕСКИТЕ И РЕЛИГИОЗНИ МАНИПУЛАЦИИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ОБЩОСТ НА ГАЙДАРСКИ ИЛИ Т.Н. “ТРАКИЙСКА” ЦЪРКВА

`

Религиозната общност наречена „Съборна църква“, „Епох“, „Тракийска църква“ и др. започва своето развитие като малка евангелска общност преди около 20 години.  Във времето тя сменя много пъти своите имена. Тя се представя за православна, католическа, протестантска, мистична, древна като постоянно сменя своите лица. По- късно от християнство смесва своите убеждения с египетска мистика и тракийски култове с цел да привлече своите членове на патриотична основа и мистика.  През последните години публикува множество книги опитвайки се да създаде нов вариант на християнството и Българската история. Последната им книга „Тракийски Хроники“ или “Хроники на Трако- Българските Царе” представлява колекция от манипулирани исторически и религиозни текстове. Авторите и основателите на религиозната общност се наричат Цветан и Стефан Гайдарски (Гайд). Те изопачават писанията в няколко направления. Копират еврейски и библейски текстове, манипулират ги като сменят наименования, имена, изрази, числа и ги представят за „автентични“ тракийски български“ хроники записани от тракийски царе. По същия начин авторите и лидерите на тази религиозна общност копират псалмите на цар Давид, леко ги променят и ги представят за молитви написани и изречени от тракийски царе към тракийския бог Дионисус. В представените текстове името на Бог Йехова се заменя с това на Дионисус, цар Давид се заменя с цар Ситалк или Севт, някои детайли се видоизменят за да не се свързва текста с оригиналния му източник и цар Давид. По- нататък псалмът се представя за молитва на тракийския цар към своя бог Дионисус. Така псалмите на цар Давид се копират и се представят за псалми на тракийски царе, живели 5 века по- късно, а Бог Йехова, Яхве е заменен с тракийския бог Дионисус. Жената на цар Давид Витсавее или Батшеба е обявена за българка и тракийска, което не отговаря на истината, защото тя е чиста еврейка. Лидерите на религиозната общност Цветан и Стефан Гайдарски (Гайд) обявяват Авраам за родствен тракиец от там и българин син на египетски цар. От историята е ясно, че бащата на вярата е евреин. Цветан и Стефан Гайдарски (Гайд) отричат еврейския народ да е бил преследван в Египет, а според тях народът търпял ужасното робство в Египет е бил тракийско племе хиксос. Мойсей е обявен от лидерите на общността за тракиец и египетски магьосник, който е разделил със силата на тракийската реч водата на езеро, тъй като фараоновата любима изтървала амулета си във водата. По- късно със силата на същите тайнствени тракийски слова разделил и Червеното Море. От Еврейската история и Библейските текстове е ясно, че това не отговаря на истината, Мойсей е евреин и Червено Море е разделил на две сам Господ Бог. Няма никакви тракийски заклинания. Книгата „Тракийски Хроники“ или “Хроники на Трако- Българските царе” е изпълнена с манипулации, някои от които са представени по- долу:

Clipboard01

 

download1       (Книгата “Тракийските хроники” е издадена също и  като “Хроники на Трако- Българските царе” в 3 тома)
1. 1. Авторите на „Тракийските Хроники“ Цветан и Стефан Гайд представят Витсавее или Батшеба, жената на цар Давид за тракийка. Това е манипулация и “побългаряване” на историята. Известно е, че тя е чиста еврейка. Стр. 39

 

Clipboard02

 

2. . Гайдарски копират и фалшифицират пророчеството на пророк Езекил (книга на пророк Езекил гл. 27,28) за град Тир и тирския цар записано 6 век пр.н.е. и го представят за пророчество на Делфийски оракул записано 12-13 век пр.н.е. за град Троя , за тракийския цар Резос , като заменят името на Бог Йехова с Дионисус. Стр. 200- 202 . Т.е. копират текста пророкуван от еврейския пророк Езекил и го представят за изречен от Делфийски оракул по повод тракийски цар, което си е манипулация.

 

Clipboard03

 

Clipboard04

 

Clipboard05

3. Цветан и Стефан Гайд обявяват Авраам за тракиец, от там и българин, син на египетски цар и фараон. Според авторите Авраам е бил адепт на египетски свещеник, заедно със своята жена и син са наследили трона в Египет на мястото на своя баща – египетски цар и фараон. Стр. 235- 238. Естествено това е манипулация, бащата на вярата Авраам е евреин. Историята в книгата Битие е съвсем различна. Цели се узурпиране на еврейския свещен текст, записан по- късно и в библейската история и манипулация на патриотична основа за да се привличат повече членове към общността на Гайдарски.

Clipboard06

 

Clipboard07

 

Clipboard08

 

4. . Преследването и робството на еврейския народ в Египет е отречено и заменено с преследване на тракийско племе хиксос. Стр. 239 Цели се отново „побългаряване“ на световната история.

5.Мойсей е представен за син на Севт от тракийски произход, генерала на фараон и свещеник на Бога на Хелиополис. Стр.239 Това е манипулация, той е от еврейски произход, осиновен от фараоновата дъщеря според библейската история.

 

Clipboard08

 

6. Мойсей е обявен в книгата „Тракийски Хроники“ за египетски маг, адепт и свещеник на бог Ра по времето на управлението на египетския цар Ай. Братя Гайдарски са свидетелствали, че Мойсей е разделил езеро, защото фараоновата любимка е изтървала вътре амулета си, по- късно с помощта на същите тракействания и тракийски слова и реч разделил и Червено Море. Стр. 240- 243 Според Библейската история писаниците на Гайдарски са манипулация, защото Бог сам е разделил Червено Море да избави своя народ евреите от преследвачите им.

Clipboard09

 

Clipboard10

 

7. Авторите на Тракийските Хроники копират псалом 55 и 83, манипулират ги като променят някои думи и имена и ги представят като молитви на тракийския цар Ситалк към бог Дионисус. Тук променят името на Бог Йехова на Дионисус. Псалмът на цар Давид се превръща в псалм на цар Ситалк, който при това е живял 5 века по- късно от цар Давид. Авторите Цветан и Стефан Гайдарски представят текста като оригинален тракийски български текст- хроника. Стр. 290- 291 Това е манипулация.

Clipboard11

 

8. Авторите на „тракийската“ религиозна общност копират псалмите 7, 16, 86, манипулират текста като сменят някои имена, изрази и ги представят за автентични тракийски молитви и псалми, изречени от цар Ситалк към бог Дионисус, наречени ситалки. Стр. 294- 296. Очевидно псалмите са изречени и записани от цар Давид, който е евреин и е живял 600 г. преди тракийския цар Ситалк и са молитви към Бог Йехова, а не Дионисус.

 

clipboard121

clipboard131

 

9. Авторите на „Тракийските Хроники“ Цветан и Стефан Гайдарски свидетелстват, че еврейския цар Неемия изпраща пророк Йеремия от Израел при цар Ситалк в Тракия, за да му даде изгубените книги на Еврейския закон, защото били загубени в Израел. Според Гайдарски Авраам, Витсавее, Соломон са тракийци и от там българи. Според Гайдарски царят на град Тир – Хирам е бил също тракиец. Според лидерите на „Съборната църква“ Цветан и Стефан Гайд Соломон е дарил книгите на закона на цар Хирам като подарък загдето цар Хирам е построил храма в Йерусалим. От град Тир в Либия тези книги се появили в Тракия и дн. България. Стр. 316- 319. Очевидно това е манипулация, най- малкото защото цар Ситалк и Йеремия са живели по различно време. Цар Хирам е бил цар в Тир, дн. Либия, не в Тракия. Йерусалим е бил твърде далеч от Тракия в онези времена, съвсем различни са били вярванията. Книгите на закона са били добре пазени от еврейските свещеници не е било необходимо да ходят чак до Тракия или дн. България.

clipboard141

 

 

clipboard151

10 . Авторите на „Тракийските Хроники“ копират псалм 133 на цар Давид, изменят леко текста и го представят като тракийска молитва и псалом на цар Ситалк към бог Дионисус. Стр. 298. За повече информация цар Ситалк е живял в Тракия 431- 424 пр.н.е. Цар Давид е живял около 1000 г. пр.н.е. който е и оригиналния автор на псалмите. Оригиналният псалом е молитва на цар Давид към Бог Йехова. Авторството е очевидно.

Clipboard16

 

11. Цветан и Стефан Гайдар копират псалом 45 , манипулират текста и го представят в своята книга за оригинален автентичен тракийски псалом еподе, напев, наречен ситалки. Стр. 300- 301. Очевидно псалмът е записан от цар Давид, който е евреин, той е леко променен и представен за записан от цар Ситалк, който е живял 600 г. по- късно от цар Давид. Това авторите са сторили с цел да привличат членове на патриотична основа и да „побългарят“ библейските истории.

Clipboard17

 

12.  Гайдарски копират Давидовите псалми 2 и 3 –ти, изменят текста и го представят в своята книга Тракийски хроники като автентичен записан от цар Ситалк. Стр. 303. Очевидно псалмът е записан от цар Давид и той не е тракиец.

Clipboard18

 

13. . Гайдарски копират псалм 34 на цар Давид от книгата Псалми, видоизменят го и го представят като тракийски, записан от цар Ситалк. Стр. 304. Схемата е същата. Цар Ситалк е тракиец и няма нищо общо с цар Давид, който е оригиналния автор на псалмите. Цар Давид е живял 600 г. преди цар Ситалк.

Clipboard19

 

14. Гайдарски копират и видоизменят псалом 18 от псалмите на цар Давид и го представят за съставен от цар Ситалк, който е живял в Тракия 500- 600 г. по- късно от цар Давид. Схемата е същата. Гайдарски „побългаряват“ текстове от свещеното писание. Стр.308- 309.

Clipboard20

 

15. Цветан и Стефан Гайд копират псалом 52 от псалмите на цар Давид, манипулират текста и го представят за съставен от цар Ситалк, молитва към бог Дионисус. Стр.310. Оригиналният автор е цар Давид и това са неговите молитви към Бог Йехова. Авторите на Тракийските Хроники представят текста като молитва към бог Дионисус.

Clipboard21

 

16. Лидерите на Тракийската църква копират псалом 35 от псалмите на цар Давид, манипулират текста и го представят за автентичен „тракийски“ псалом съставен от цар Ситалк. Стр. 314- 316. Естествено това е манипулация, псалмът е изречен и записан от цар Давид много по- рано. Отново същата схема.

Clipboard22

 

Clipboard23

 

17. Цветан и Стефан Гайдарски копират псалом 44 от псалмите на цар Давид, манипулират текста и го представят като записан от цар Ситалк, който е живял много по- късно. Стр.315. Схемата е същата. Естествено авторът на псалма е цар Давид.

Clipboard22

18. Авторите на книгата „Тракийските Хроники“ копират псалми 105 и 96 от псалмите на цар Давид и текста от първата книга на Летописите гл.16, Гайдарски манипулират текста и го представят като записан от тракийския цар Севт управлявал в Тракия 424- 407 г. пр.н.е. Стр. 330. Очевидна манипулация защото оригиналният автор на тези псалми е цар Давид, а не цар Севт.

clipboard252

 

19. Стр. 345, 346, 347 – лидерите на Епох, Съборната или „Тракийската“ религиозна общност копират псалмите на цар Давид 55 и 36, манипулират текста и го представят като съставен от тракийския цар Медок, управлявал в Тракия 410- 390 г. пр.н.е. или 6 века по- късно от цар Давид. Очевидна манипулация по същата схема, авторът на псалма е цар Давид.

clipboard261

 

 

 

 

 

clipboard272

20. Стр. 331- 335 Текстът представен от Цветан и Стефан Гайд в книгата „Тракийските хроники“ е копиран от 3та книга на Царете гл. 7,9,10, леко е изменен и е представен за автентичен тракийски текст, хроника, която описва строежа на къщата на цар Севт. Всеки може да сравни двата текста и да си създаде мнение кой е автентичния текст.

Clipboard28

Clipboard29

 

Clipboard30

 

 

21. Стр. 322, 323, 324- Цветан и Стефан Гайд копират еврейския текст от Библията- Втора Книга на Царете гл.6 и 7 за цар Давид, манипулират текста и го представят за оригинален текст записан за тракийския цар Севт. Манипулативната схема е същата.

Clipboard31

 

Clipboard32

22. Стр. 326, 327, 328- Гайдарски копират еврейския текст от 3та Книга на Царете  гл.6 и 7 за строежа на храма в Йерусалим от цар Соломон. Лидерите на религиозната общност Гайдарски манипулират и видоизменят леко текста и го представят за оригинален тракийски документ за строежа на храма на Дионисус от тракийския цар Севт. Стр.239 – копиран е текст от първа книга на Летописите от  гл.15. Всички тези текстове са еврейски, те са копирани видоизменени и представени като оригинални тракийски или български.

Clipboard33

 

Clipboard34

Всички тези примери са малка част от манипулациите на тази общност. Те са в две основни направления. Първото е да копират еврейски текстове от Библията, да ги видоизменят леко и да ги представят като автентични тракийски, български текстове записани от тракийски царе. Вторият начин на манипулация е да се фалшифицират директно случки и събития в еврейската история и да се „побългаряват“ като се представят за тракийски. Тази общност индиректно има изключително много последователи сред младите хора тъй като им представя една „магически величествена“ българска история и ги привлича на патриотична основа. Стъпва на основата, че са наследници на траките, които са имали много древни обичаи и писменост и от там нататък създава една магическа невероятна приказка, която представя за реалност като „побългарява“ всичко по- значимо в Еврейската история. Така и Бог Йехова или Яхве е заменен с тракийския Дионисус, цар Давид и Соломон ги претворяват на тракийските царе Ситалк и Севт. Мойсей се превръща в тракийски и египетски маг и свещеник на египетски Бог, който използва силата на тракийската реч. Авраам, бащата на вярата е пресътворен тракиец в син на фараон и др. подобни манипулации. Така юдейската свещена вяра и цялото християнство се „побългаряват“ с цел да се привличат млади хора на патриотична основа и да се въвеждат в „тракийските“ тайнства, да се завладява света.

Цялато история и делата на Българските сектанти и окултисти представляват една зараза и раково образувание, които следва да се изгорят в огън и да се унищожат. Това е огромна мерзост, която заразява със своите лъжи и лицемерие целия свят. Една мръсна и нагла лъжа и манипулация на българските гурута заразява целия свят с лицемерие, подлост, нагло поведение и лъжесвидетелствуване, нагло да се пристъпват всякакви морални и етични норми в името на създаване на един фалшив псевдо- патриотизъм български. Някой няма ли накрая да ги постави на място тези изверги? Цяла България е заразена с тяхната мерзост да се лъже, манипулира нагло на патриотична основа. До там, че чак да се потъпче и Божието име? Да се изврати и манипулира Божието слово в името на по- големи десятъци и приходи на псевдо- патриотична Българска основа. До кога тази гадост ще се шири по света? До кога тази Българска мръсотия ще заразява света?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s