ИСТОРИЧЕСКИТЕ И РЕЛИГИОЗНИ МАНИПУЛАЦИИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ОБЩОСТ НА ГАЙДАРСКИ ИЛИ Т.Н. “ТРАКИЙСКА” ЦЪРКВА

` Религиозната общност наречена „Съборна църква“, „Епох“, „Тракийска църква“ и др. започва своето развитие като малка евангелска общност преди около 20 години.  Във времето тя сменя много пъти своите имена. Тя се представя за православна, католическа, протестантска, мистична, древна като постоянно сменя своите лица. По- късно от християнство смесва своите убеждения с египетска мистика и […]

A Bulgarian “spiritual” occult sect named Epoch or a “Thracian” Church spreads lies manipulates and usurps the Jewish history and the Christianity

This post is about a bulgarian “spiritual” sect spreaded along the whole Bulgaria and the world among the young people manipulating to fanaticize its members on a patriotic Bulgarian base. They copied and manipulated various sacred texts from many foreign spiritual traditions and histories like the Jewish and Christian, the Egyptian and others and presented […]

A BULGARIAN RELIGIOUS OCCULT SOCIETY UNDER THE NAME EPOCH OR A “THRACIAN” CHURCH ESTABLISHED BY TSVETAN AND STEFAN  GAIDARSKI (Tsvetan and Stephen Guide)- MANIPULATES, FALSIFIES AND  OFFENDS THE JEWISH HISTORY AND FAITH AND THE CHRISTIANITY

  The religious group called  “A Thracian church” begins its development as a small evangelical group 20 years ago under the name “EPOCH”. It changed its names many times. Later from christianity it changed its beliefs and mixed the christianity with an ancient egyptian wisdom and old thracian cults. It attracts its members under a […]

Фалшификациите на д-р Гайд при разчитането на плочките от Точиларе, Караново и Градешница

Продължаваме нашия анализ върху книгите на д-р Гайд “Тракийското Писмо Декодирано” I, II, III и IV, както и върху тази на “академик” Цветан Гайдарски “Тракийският Орфизъм за напреднали”:   Поредната манипулация на “духовната” общност Гайдарски е т.н. разчитане на глинената плочка от с. Точиларе, където според авторите е изписано името на бог Дионисиус. Трябва да […]

How a “thracian” Bulgarian religious sect robbed the Jewish history, faith and the Christianity.

A poisonous “Thracian Bulgarian Christian” sect occult society robs the Jewish sacred faith, history and the Christianity. A book named “The Thracian Chronicles” or its latest variant “The Chronicle of Thraco- Bulgarian kings” written by the Bulgarian brothers Stefan Guide and Tsvetan Gaidarski copies fully or partly the ancient Jewish holy texts, changes them and […]

Фалшификациите в книгите на д-р Стефан Гайд и академик Цветан Гайдарски

Kакто казват мъдрите хора… ” И не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте; А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно е осветлено.” Думите на Божият Син Иисус гласят следното- “И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи […]

How a Bulgarian “spiritual” sect burnt one innocent man.

Here is a material of an independent witness who was a member of the Tsvetan and Stefan Gaidarski`s religious organization. He testifies about the horror activities in that religious demonic organization and the results of a membership suffered by some members. http://edinni.com/p/content/content.php?content.204 A child choked his throat while eating a walnut and died, a train ran over […]

Свидетелства на пострадали хора от сектата на д-р Стефан Гайд и академик Цветан Гайдарски

Прилагам материал написан от потърпевш, участник в религиозното движение на братята Цветан и Стефан Гайдарски: http://edinni.com/p/content/content.php?content.204 Потресаващ е разказът за унищожения живот на Руси Русев, склуптор по професия. След дългогодишни мъчения и страдания, и силно психическо разстройство в продължение на десет- годишен терор, изчезва безследно. Димитър Дакашев: “Скулптор на ангели изчезва безследно. Обсебват го лъв […]

The lies and manipulations of the Bulgarian “thracian prophets” and a Bulgarian “thracian” religious occult society.

We continue the  reading of d-r Stefan Guide`s books like The Thracian Script Decoded I, II, III and IV and the academic Tsvetan Gaidarski`s book- The Thracian Orphism for the advanced: Like in the other posts we will continue to expose the intrigues, lies and manipulations of Bulgarian deadly occult society. In their books and […]

The historical and religious lies and manipulations in the books “The Thracian Script Decoded” and “The Thracian Chronicles” written by Stefan and Tsvetan Gaidarski.

As the wise men say… “And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light: for whatsoever doth make manifest is […]